Връзки към интересни страници от Смолян и региона

Уеб сайт на Област Смолян

Официалната страница на Област Смолян и областен управител гр. Смолян. Новини, документи, проекти, информация, галерия.

OldRadio - Колекция стари радиоприемници

Съби Мезински от Смолян е най-големият колекционер на лампови радиоприемници на балкансия полуостров. На уеб страницата ще намерите информация за голяма част от експонатите му, заедно с техническа информация за всеки от тях. Всички експонати са в добро техническо състояние, напълно функциониращи.

Планетариум Смолян

Планетариум Смолян е най-големият Планетариум с народна астрономическа обсерватория в България. Планетариумът е една от най-често посещаваните забележителности в планинския град. За изминалите 35 години той е посетен от над 2 500 000 души.

Родопчани - новини от Смолян

Всекидневник за актуални новини от Родопите.

Стопанска камара гр. Смолян

Стопанска камара - Смолян е юридическо лице с нестопанска цел и обединява на доброволен принцип юридически и физически лица, сдружения, фондации и други структури от Смолянска област. Основната задача на камарата е да подпомага развитието на предприемачеството и бизнеса. Главната цел в дейността на Стопанска камара - Смолян е оказване на всестранна помощ, съдействие и защита на икономическите интереси на нейните членове, осигуряване на висококачествени услуги и осъществяване на необходимото представителство пред съответните институции.

Регионалнa библиотека "Николай Вранчев" - гр. Смолян

Официалната страница на регионална библиотека "Николай Вранчев" гр. Смолян.

Технически колеж гр. Смолян

Официалната страница на Технически Колеж гр. Смолян към ПУ "Паисий Хилендарски". Информация за колежа, специалност, кандидатстване, история, документи.

Проект: Социална подкрепа за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в Община Чепеларе - услуги "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Проектът „Социална подкрепа за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в Община Чепеларе - услуги „Социален асистент” и „ Домашен помощник” е насочен към разширяване достъпа до качествени социални услуги в общността, към създаване условия за преодоляване на социална изолация на 27 човека с увреждания и самотно живеещи възрастни.

 Ключови думи: николай вранчев библиотека чепеларе стопанска камара колекция радиоприемници. планетариум смолян планетариум управител област радио радиоприемници технически колеж мезински смолян радиоприменици. nikolai vranchev biblioteka chepelare stopanska kamara kolekciq radiopriemnici. planetarium smolqn planetarium upravitel oblast radio radiopriemnici tehnicheski kolej mezinski smolqn radioprimenici.

Вашата прекрасна почивка в планината - Девин!Почивка на планина в Могилица!